ระบบ VR – Ebook and media-ainmation

ระบบบริหารจัดการสื่อ Virtual multimedia

สื่อวิดีโอการ์ตูนสั้น 1 นาที

สื่อ info/การ์ตูนช่อง/เกมส์ทางเลือก

ออกแบบกราฟฟิคและสร้างห้องรวมสื่อหลักให้